Lu Sành - Lu Kiểu

Mã: 883 D

Đơn vị tính:

Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

Liên hệ Đt : 090 2345 014

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:

Tạo Phần bù

Nếu bạn muốn điều chỉnh sản phẩm này trước khi đặt hàng, hãy tạo một sản phẩm tương tự tại đây:

  • Nội dung
  • Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Thương hiệu : Caycanhnhaxanh
Màu sắc : Nâu
Sản xuất tại : Việt Nam
Chất liệu : Gốm Sành

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.